Eugeniusz Górniak

Eugeniusz GórniakDziałacz społeczny urodzony 27 sierpnia 1945 roku w Gnieźnie. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987 r.), Brązowym Krzyżem Zasługi (1978 r.), „Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP” (1982 r.), odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2003 r.). Honorowy Prezes Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego „PROMYK” w Gnieźnie, założyciel i od 2012 r. Honorowy Prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk” Dębnica, Gnieźnianin Roku 1998 >>>

Wykształcenie: 
1961–1963 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Gnieźnie – ślusarz
1971-1974 Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu – matura
1974 Dwuletnie Studium Ekonomii i Spraw Socjalnych w Poznaniu 

Doświadczenie zawodowe: 
1964–1965 Odlewnia Żeliwa Szarego w Śremie  
1965–1974 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Ruch” w Gnieźnie – kierownik działu
1974–1979 Kierownik Zakładowego domu kultury przy Gnieźnieńskich Zakładach Garbarskich
1979–1981 Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna – kierownik działu                                                                         fot. W. Nielipiński
1981–1984 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gnieźnie – kierownik działu                      

Działalność w harcerstwie:
1958 Wstępuje do Związku Harcerstwa Polskiego
1966 Instruktor Związku Harcerstwa Polskiego 
1966-1993 Organizacja zagranicznych i krajowych obozów harcerskich, rajdów turystycznych, uczestniczenie w festiwalach piosenki harcerskiej. Rajd królewskim szlakiem Bolesława Chrobrego z Gniezna do Krakowa (1986 r.), rajd historyczny na pola grunwaldzkie (1988 r.)

Działalność społeczna:
1993 Współpraca w ramach gnieźnieńskiego koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządów Ruchu
1995 Założyciel Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnego „PROMYK” w Gnieźnie
1995–2008 Prezes Stowarzyszenia „PROMYK” 
1998–2004 Twórca placówek terenowych Stowarzyszenia „PROMYK” w Trzemesznie, Witkowie (1999 r.), Kiszkowie (2004 r.) 
2008–2010 Budowa ośrodka agrosocjoterapeutycznego w Dębnicy 
2012 Założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk” Dębnica,

Żyjemy w czasach, w których pieniądz odgrywa coraz większą rolę w kierowaniu ludzkich postaw. Ludzie gotowi do bezinteresownego, społecznie pożytecznego działania są jak przysłowiowe rodzynki w cieście. Pan Eugeniusz Górniak to działacz społeczny z powołania, nie przerwała jego zapału nieuleczalna choroba, która daje jemu moralne prawo do oczekiwania pomocy. Swoją drogę społecznika rozpoczął od wstąpienia w 1958 roku do Związku Harcerstwa Polskiego, kiedy jeszcze był uczniem szkoły podstawowej. W 1966 roku uzyskał stopień instruktora, co pozwoliło mu na samodzielne inicjowanie niezliczonych przedsięwzięć według własnych pomysłów. W 1986 roku został komendantem V szczepu ZHP im. Władysława Wareńczyka w Gnieźnie, trzydzieści pięć lat pracy pod egidą ZHP to nieustanne poszukiwanie atrakcyjnych form działania angażujących młodzież do rzetelnego wysiłku. To wspólne zdobywanie pieniędzy na zaplanowane przedsięwzięcia, to pozyskiwanie przyjaciół wspierających harcerskie inicjatywy. Efektem tej aktywności są niezliczone obozy krajowe i zagraniczne, udział w festiwalach piosenki harcerskiej. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem było utworzenie harcerskiej drużyny konnej, która m.in. przewędrowała szlak królewski z Gniezna do Krakowa, uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Grunwaldem w 1988 roku. Losy ludzkie są niezbadane. Nadchodzi zmienny dla niego rok 1993, który musiał definitywnie przerwać swoją harcerską działalność. Nadszedł czas niemocy. Niewzruszony los złamał definitywnie jego ciało, ale ducha złamać nie mógł. Rozpoczął się nowy rozdział w jego życiu. Współtworzył i działał w Wielkopolskim Związku Inwalidów Narządów Ruchu, by po upływie dwóch lat utworzyć samodzielnie organizacje pod nazwą Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „PROMYK”. Członkowie Stowarzyszenia własnymi siłami przy częściowym wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych ofiarodawców urządzili swoje pomieszczenia w pokoszarowym budynku przy ulicy Sobieskiego. Działalność Stowarzyszenia, którego prezesem jest od chwili założenia Eugeniusz Górniak, jest wielopłaszczyznowa. Członkowie mają do dyspozycji: ćwiczenia i usługi rehabilitacyjne, porady lekarskie i prawne, turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych. Ponadto sezonowo organizowane są imprezy plenerowe, zawody sportowe, obozy sportowo – rehabilitacyjne dla młodzieży. W 2010 roku Stowarzyszenie miało swoje placówki terenowe w Trzemesznie, Witkowie, Kiszkowie i w Dębnicy (ośrodek agrosocjoterapeutyczny urządzony na bazie nieczynnego gospodarstwa rolnego). Stowarzyszenie liczy siedmiuset członków, jest znaczącą organizacją samopomocową środowiska osób niepełnosprawnych na mapie powiatu gnieźnieńskiego. Spiritus movens tej nad wyraz pożytecznej działalności jest Eugeniusz Górniak, który miał pełne prawo oczekiwać pomocy od społeczeństwa. Postąpił niekonwencjonalnie, pomagając sobie, postanowi równocześnie pomóc innym. Ta humanistyczna postawa godna jest naszego szacunku. 

Jerzy Nadoliński,Walerian Występski Gnieźnianie 1984-2008, Oficyna Wydawnicza QWERTY, 2011

 Eugeniusz Górniak - jeszcze jako Prezes SCRK „Promyk” Gniezno był pomysłodawcą zorganizowania miejsca wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poza miastem - w Dębnicy Gmina Kłecko. Od chwili przekazania budynku wraz z terenem do kapitalnego remontu pozyskiwał środki finansowe na rzecz budowy Gospodarstwa. Organizował akcje charytatywne, zbiórki publiczne. Uzyskiwane środki finansowe przeznaczone były na prace remontowe Ośrodka. Obecnie, jako Honorowy Prezes SART Dębnica, pracuje nad przystosowaniem terenu rekreacyjnego wokół budynku przystosowując go dla osób niepełnosprawnych. Zadbał również o zagospodarowanie terenu, obsadzenie zielenią, zamontowanie ścieżek wokół ogniska, utworzenie alei drzew pod nazwą „Aleja przyjaciół Promyka” – będzie to miejsce wypoczynku, spacerów i spotkań ludzi niepełnosprawnych, starszych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

WIĘCEJ>>>  http://promyk_debnica.republika.pl/gorniak/index.html

PIĘKNY CZŁOWIEK>>>

Pobieranie »

 

Kroniki działalności 1967-2014

Więcej »
Eugeniusz Górniak