Eugeniusz Górniak

Eugeniusz GórniakEugeniusz Górniak

Pan Eugeniusz Górniak - jeszcze jako Prezes SCRK „Promyk” Gniezno był pomysłodawcą zorganizowania miejsca wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poza miastem - w Dębnicy Gmina Kłecko. Od chwili przekazania budynku wraz z terenem do kapitalnego remontu pozyskiwał środki finansowe na rzecz budowy Gospodarstwa. Organizował akcje charytatywne, zbiórki publiczne. Uzyskiwane środki finansowe przeznaczone były na prace remontowe Ośrodka. Obecnie, jako Honorowy Prezes SART Dębnica, pracuje nad przystosowaniem terenu rekreacyjnego wokół budynku przystosowując go dla osób niepełnosprawnych. Zadbał również o zagospodarowanie terenu, obsadzenie zielenią, zamontowanie ścieżek wokół ogniska, utworzenie alei drzew pod nazwą „Aleja przyjaciół Promyka” – będzie to miejsce wypoczynku, spacerów i spotkań ludzi niepełnosprawnych, starszych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Więcej »
Eugeniusz Górniak