Władysław Nielipiński

Władysław Nielipiński

Pan Władysław  Nielipiński  związany jest z działalnością  Stowarzyszenia  Centrum  Rehabilitacyjne)- Kulturalnym „Promyk" w Gnieźnie od 2004r. Jako Wolontariusz pomaga i wspiera działania osób niepełnosprawnych w dziedzinie kultury na terenie województwa Wielkopolskiego. Obok pracy zawodowej czynnie uczestniczy w życiu Stowarzyszenia inicjując wiele form pracy popularyzującej region Wielkopolski.

 Uzasadnienie wniosku  Osiągnięcia Pana Władysława Nielipińskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udokumentowane są, w kronikach, fotogramach i na wystawach fotograficznych, przygotowanych z osobami niepełnosprawnymi. Najważniejsze z nich to:

Władysław NielipińskiW roku 2003 był współorganizatorem i uczestnikiem jako wolontariusz osób niepełnosprawnych wyprawy rowerowej do Brukseli (06.08 - 06.09.2003r.). Pełnił rolę opiekuna i dokumentował przebieg wyprawy i spotkania w Brukseli w Parlamencie, Materia! fotograficzny prezentowany był na licznych wystawach w środowisku osób niepełnosprawnych. Celem tych wystaw było pokazanie zmagań uczestników z własną słabością w dotarciu do celu wyprawy. Efektem były wystawy fotograficzne „Rowerem do Brukseli" w Stowarzyszeniu „Promyk" Gniezno, i oddziałach. Na rzecz osób niepełnosprawnych organizował warsztaty i szkolenia „młodych fotografików" - dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, Golinie „Porkom" Gniezno w 2004r.
Inicjator konkursów fotograficznych - ogólnopolskich dla osób niepełnosprawnych - „Śladami historii naszych przodków" „Ocalić od zapomnienia", „Kapliczki i krzyże przydrożne". W konkursach brały udział 234 osoby. Wystawy fotograficzne i prace plastyczne prezentowane były w całej Wielkopolsce : Miejskim Ośrodki Kultury w Gnieźnie, Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna, w oddziałach Stowarzyszenia SCRK „Promyk".
Pan Władysław Nielipiński soją postawą zachęca osoby niepełnosprawne do aktywnego życia społecznego, wyrywa ich z kręgu cierpienia, pokazuje drogę aktywizacji w środowisku, rodzinie, w Stowarzyszeniu „Promyk". Uczy dostrzegać piękno otoczenia swojej „Małej Ojczyzny" poprzez obiektyw aparatu fotograficznego i utrwalenie tego co dzisiaj jeszcze nie zniszczone. Praca z osobami niepełnosprawnymi przyczynia się do poszerzenia amatorskiego ruchu fotograficznego w Wielkopolsce i środowisku lokalnym. inne wystawy z udziałem osób niepełnosprawnych: 2005 r. - "Kadry z podróży" - Gniezno SCRK „Promyk", 2006 r. - "Fototerapia" - Gniezno SCRK „Promyk", 2006 r. - "Nasze spotkania z papieżem" SCRK „Promyk"

W Władysław Nielipińskiocenie naszego Stowarzyszenia najcenniejszą sferą działalności Pana Władysława Nielipińskiego są działania inspirujące osoby niepełnosprawne do włączenia się w ruch amatorskich fotografików. Czyni to społecznie z wielkim zaangażowaniem formą dostosowaną do różnego rodzaju niepełnosprawności. Włożył duży wkład w rehabilitację osób w sferze duchowej, estetycznej i kulturalnej.
Pan Władysław Nielipiński w roku bieżącym bardzo aktywnie włączył się w opracowanie „Ścieżki Wiary i Nadziei Błogosławionego Jana Pawła II", która powstanie na posesji Naszeao Ośrodka w Dębnie

WIĘCEJ>>>

 

Władysław Nielipiński
Władysław Nielipiński