Marian Warchał

Marian WarchałMarian WarchałMarian WarchałPan Marian Warchoł od chwili powstania Oddziału terenowego „Promyk” w Dębnicy bardzo aktywnie pracował jako wiceprezes Oddziału w komitecie odbudowy i remontu kapitalnego budynku przeznaczonego na działalność agro-socjo-terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych w Gnieźnie i powiatu gnieźnieńskiego. Pozyskiwał od darczyńców materiały budowlane jako darowizny, które były wykorzystywane do remontu obiektu. Zadbał również o uporządkowanie terenu wokół gospodarstwa prowadząc prace naziemne, jego bardzo aktywne zaangażowanie się przyniosło oczekiwane rezultaty. Obecnie budynek spełnia swoją rolę, służy osobą niepełnosprawnym w rehabilitacji i integracji ze środowiskiem lokalnym. Pan Marian Warchoł pełnił obowiązki nadzorcze nad kapitalnym remontem, wywiązywał się wzorowo z powierzonych obowiązków.

Marian Warchał