Karin Holtz i Andreas Volker z Dahme

Karin Holtz i Andreas Volker z DahmeKarin Holtz i Andreas Volker z DahmeWniosek o nadanie „Medalu Milenijnego"
Zarząd Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk" Dębnica prosi uprzejmie o rozważenie możliwości uhonorowania obywateli Niemiec p. Karin Holtz i p. Volker Andreas Medalami Milenium z okazji 10-łecia współpracy organizacji osób niepełnosprawnych powiatu Teltow Flaming i organizacji osób niepełnosprawnych „Promyk" Gniezno Dębnica powiat gnieźnieński.
Uzasadnienie wniosku
Współpraca między organizacją osób niepełnosprawnych „Promyk" Gniezno Dębnica a organizacjami osób niepełnosprawnych z Niemiec Dahme i Juteborg trwa od 2004 roku. Dotyczy wymiany doświadczeń w zakresie:
-    rehabilitacji, kultury, turystyki.
Organizacjami osób niepełnosprawnych w Dahme Mark kieruje do chwili obecnej p. Karin Holtz a organizacją osób niepełnosprawnych w Juteborgu do 2012 roku kierował p. Andreas Volker.
Wspólne działania z „Promykiem" Gniezno Dębnica zaowocowały szeregiem pożytecznych inicjatyw:
1. W zakresie rehabilitacji
-    uczestnictwem w warsztatach i pokazach nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w Niemczech,
-    pozyskiwaniem sprzętu dla osób niepełnosprawnych - członków Stowarzyszenia „Promyk" i osób niepełnosprawnych z powiatu gnieźnieńskiego.
2.    W zakresie kultury
-    poznawaniem kultury i historii regionów obu narodów,
-    uczestnictwem w wystawach rękodzielniczych,
-    organizacją warsztatów artystycznych,  kulinarnych, rekreacyjno-sportowych, fotograficznych i ekologicznych.
3.    W zakresie turystyki
-    organizacją wycieczek krajoznawczych po regionie Teltow-Flaming i powiecie gnieźnieńskim,
-    organizacją warsztatów rekreacyjnych o charakterze poznawczym (kultura i zwyczaje obu regionów),
-    udziałem w festynach.
W ocenie Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk" Dębnica najcenniejszą sferą działalności obu kandydatów są działania inspirujące do dobrej współpracy osób niepełnosprawnych, dążenie do wzajemnego poznania się, wspólnej rehabilitacji i poznawania kultury i historii obu narodów.
Przykładem takiego działania jest udział osób niepełnosprawnych z Niemiec i Polski w projektach unijnych.
Zarząd Stowarzyszenia „Promyk" Dębnica w maju 2014 roku planuje uroczystości z okazji 10-lecia współpracy wraz z prezentacją dorobku działalności.
W związku z powyższym prosimy o nadanie wskazanym osobom Medalu Milenium.
Zarząd Stowarzyszenia „Promyk" Dębnica
Karin Holtz i Andreas Volker z Dahme