Kwiaty polskie obrońcom ziemi kłeckiej

Kwiaty polskie obrońcom ziemi kłeckiej 100. rocznica zwycięskiego zrywu Wielkopolan i 80. rocznica wybuchu II wojny światowe to ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu. Droga do zwycięstwa okupiona została życiem wielu Polaków, Wielkopolan
i mieszkańców ziemi kłeckiej. Za tę krwią okupioną wolność bohaterom, obrońcom ziemi kłeckiej cześć i chwała!
Prezentowana wystawa rękodzielnicza przygotowana została przez członków Stowarzyszenia Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Promyk” Dębnica. Autorzy prezentowanych prac swą twórczością pokłonili się bohaterom, obrońcom Kłecka pamiętając o ważnych wydarzeniach historycznych. Prace artystyczne wykonane w ramach projektu utrwalają wiedzę o tych wiekopomnych wydarzeniach w historii naszej ojczyzny. Kwiaty na obrazach, pracach manualnych i fotografiach dedykowane są bohaterom ziemi kłeckiej. Są dowodem naszej pamięci i wdzięczności za upragnioną wolność.
Bogumiła Górniak
Pobieranie »

wystawa fotografii i prac plastycznych

Warsztaty w Rogalinku (7.08.2019), fot. Łucja Patryas

wernisaż 26.09.2019

Kwiaty polskie obrońcom ziemi kłeckiej