Walne zebranie

13 czerwca 2022  odbyło się walne zebranie członków SART Promyk Dębnica. 
Walne zebranie