Prace gospodarcze 2018

Maj to tradycyjnie czas na intensywne porządkowanie  terenów siedziby SART w Dębnicy oraz podejmowanie nowych inwestycji. W tym roku część prac wykonali uczniowie pracowni budowlanej z Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Za pomoc w zorganizowaniu tych praktyk uczniowskich Zarząd SART szczególnie dziękuje Pawłowi Lubbe - dyrektorowi Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Prace gospodarcze 2018