Plan pracy SART na rok 2017

Plan pracy SART na rok 2017
.
Działania Stowarzyszenia obejmować będą zadania w zakresie:
1.         Edukacji środowiskowej
2.         Turystyki, sportu, rekreacji
3.         Integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi
4.         Współpracy zagranicznej
5.         Promocji i ochrony zdrowia
6.         Pomocy materialnej i duchowej osobom niepełnosprawnym
7.         Urządzania bazy lokalowej Stowarzyszenia  
                                                                      zarząd Stowarzyszenia przy pracy                                    
ad 1. Prowadzenie działalności szkoleniowej
•          warsztaty jednodniowe służące kultywowaniu polskiej kultury i tradycji: „Jajko wielkanocne"    -    nauka    zdobienia    pisanek,    ..Noc    Kupały"    -    wianki świętojańskie, ozdoby choinkowe tradycyjne i współczesne
•          warsztaty   trzydniowe   z   cyklu   „Ocalić   od   zapomnienia"   o   charakterze szkoleniowym (rękodzielnictwo)
•          warsztaty dla wychowawców przedszkola „Gniazdko"
•          realizacja projektów  dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  i Gminę Kiecko
•          prezentacja dorobku na wystawie fotograficznej i rękodzieła artystycznego w Gnieźnie i Rogalinku.
 
ad 2. Organizowanie imprez plenerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym
•          wycieczka do Wrocławia
•          majówka dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin
•          wycieczka rowerowa na Pola Lednickie
•          pomoc w organizowaniu turnusów rekreacyjnych
•          spotkania rekreacyjne przy ognisku z mieszkańcami wsi Dębnicy.
 
ad 3. Integracja środowiska lokalnego ze Stowarzyszeniem
•          pomoc w pozyskiwaniu sprzętu ortopedycznego
•          udostępnienie sali rehabilitacyjnej społeczności wiejskiej
•          wspólne spotkania wielopokoleniowe przy ognisku, gry i zabawy sportowe
•          wspólna praca przy agrotechnicznym zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego sadzenie drzew
•          prace przy urządzaniu miejsca ćwiczeń na powietrzu.
 
ad 4. Kontynuacja wymiany doświadczeń i form pracy z zakresu rehabilitacji psychofizycznej i terapeutycznej.
 
ad 5. Promocja i ochrona zdrowia realizowana poprzez:
•          organizowanie   pokazów   ćwiczeń   usprawniając}cli   na   świeżym   powietrzu prowadzonych przez rehabilitantów
•          upowszechnianie kultury fizycznej przez udział w projekcie rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych
•          prelekcje na temat zdrów ego żywienia i zdrów ego stylu życia.
ad 6. Pomoc socjalna dla potrzebujących
pomoc rzeczowa (zakup środków żywności, leków).
 
ad 7. Urządzenie letniego miejsca ćwiczeń - siłownia na świeżym powietrzu
•          kącik wypoczynkowy - Aleja Przyjaciół „Promyka"
•          sadzenie  drzew   i   krzewów   wokół   budynku  (praca  zbiorowa  z   udziałem mieszkańców Dębnicy)
•          pielęgnacja drzewek i krzewów
•          naprawa ogrodzenia, garażu i placu zabaw.
 
ad 8. Współpraca z instytucjami powiatu gnieźnieńskiego
•          Largo
•          Stowarzyszenie ..Pomocna dłoń"
•          Przedszkole specjalne ..Gniazdko"
•          Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
•          ..Dom Anki"
•          Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
•          Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku
•          Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku
•          MOK Gniezno.
 
ad. 9 Organizacja uroczystości z okazji Nocy Kupały
•          opracowanie scenariusza imprezy
•          ustalenie listy gości
•          podział prac przygotowawczych do uroczystości.
Powyższy    plan   działania   realizowany   będzie   w    miarę   uzyskanych   środków finansowych.
 
Zarząd SART ..Promyk" Dębnica:
plan pracy na rok 2017