10 lat promyka

W dniu  21 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie Artystyczno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne „Promyk” Dębnica z okazji 10 – lecia działalności w Gminie Kłecko zorganizowało uroczystość w gościnnych progach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście p. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska, p. Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko Adam Serwatka. Wśród zaproszonych gości, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem „Promyk” Dębnica byli prezesi macierzystej jednostki SCRK „Promyk”, „Słoneczny Promyk” z Kiszkowa i prezes „Młodych Wielkopolan”. Zaproszenie przyjęli również Dyrektor PCPR w Gnieźnie p. Elżbieta Pilarczyk i Hanna Łęga. Swoją obecność zaznaczyli sponsorzy „Promyka” Dębnica i liczni przyjaciele. Po prezentacji medialnej dotyczącej działalności zostali uhonorowani członkowie Stowarzyszenia, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego wręczyła Medal Milenijny p. prezes Bogumile Górniak. Przyznane przez Walne Zgromadzenie Członków statuetki za wybitna działalność artterapeutyczną wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko p. Adam Serwatka p. Jadwidze Czerkawskiej, Teresie Górnej i Zdzisławowi Niteckiemu. Odznaki Stowarzyszenia otrzymali p. Władysław Nielipiński, Tadeusz Tomaszewski i Agnieszka Filipiak. Wiele ciepłych słów pod adresem Stowarzyszenia wypowiedzieli wraz z życzeniami  ks. Z. Firlej,  Starosta p. B. Tarczyńska, p. Burmistrz A. Serwatka, p. M. Dziel, p. S. Dolaciński. W końcowej części uroczystości członkowie Stowarzyszenia podziękowali gościom za wsparcie ich działalności i obdarowali drobnymi upominkami przygotowanymi na warsztatach rękodzielniczych. Uroczystość zakończył toast i poczęstunek jubileuszowym tortem oraz krótki koncert zespołu z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku. Pani prezes Bogumiła Górniak podziękowało wszystkim za przybycie, miłe słowa i gościnę w MGOK w Kłecku.

10 lat promyka
10 lat promyka